Política de Privacitat

Quan vostè ens facilita informació de caràcter personal a través de www.cbmanlleu.cat (en endavant, el “Lloc Web”), el Lloc Web respecta la seva intimitat i els drets que li reconeix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Per això, és important que entengui quina informació recaptem sobre vostè durant la seva visita i què fem amb aquesta informació. La seva visita al Lloc Web està subjecta a aquesta Política sobre Tractament de Dades Personals.

No comunicarem a tercers la seva informació de caràcter personal, excepte en la forma establerta en aquesta Política sobre Privacitat i Tractament de Dades o en els avisos establerts per a cada supòsit en què es recullin les seves dades personals.

El Lloc Web podrà revelar qualsevol informació, incloent dades de caràcter personal, que consideri necessària per a complir les obligacions legals.

El Lloc Web no guardarà informació personal sobre vostè a menys que tingui com a mínim catorze (14) anys. Si fos menor d’aquesta edat haurà d’abstenir-se de facilitar-nos informació de caràcter personal.

1. Recollida i Ús de la Informació

Al facilitar les seves dades de caràcter personal en el Lloc Web, està expressant la seva acceptació al tractament i comunicació de les seves dades personals en la forma contemplada en aquesta Política sobre Tractament de Dades Personals. Si prefereix que el Lloc Web no guardi informació personal sobre vostè, preguem que no ens la faciliti.

El Lloc Web podrà utilitzar la informació de caràcter personal que ens faciliti de forma dissociada (sense identificació personal) per a finalitats internes, com pot ésser la elaboració d’estadístiques. Així, el Lloc Web podrà demanar, emmagatzemar o acumular determinada informació de caràcter no personal referent al seu ús del Lloc Web, com per exemple aquella informació que indiqui quines de les nostres pàgines són més populars.

2. “Cookies” i Arxius de Registre

El Lloc Web podrà col·locar “cookies” al disc dur del seu ordinador per tal de reconèixer-lo com usuari recorrent i personalitzar el seu ús del Lloc Web. Les “cookies” es guardaran en el disc dur del seu ordinador fins que vostè les elimini. Podrà fer que el seu navegador l’avisi de la presència de “cookies” o que les rebutgi automàticament. Si refusa les “cookies” podrà seguir utilitzant el Lloc Web, si bé això podrà suposar la limitació en l’ús d’algunes de les prestacions o impedir el bon funcionament del Lloc Web.

3. Tercers

El Lloc Web podrà contractar a tercers perquè exerceixin funcions en el seu nom en relació amb les finalitats per a les quals es puguin recollir les seves dades personals, com per exemple, analitzar la informació proporcionada, allotjar llocs web o prestar serveis integrats de logística. Aquests tercers podran tenir accés a la informació de caràcter personal necessària per a l’exercici de les seves funcions, si bé no podran utilitzar aquesta informació per a cap altre fi i regularem les nostres relacions amb tals tercers en la manera exigida per la normativa aplicable sobre protecció de dades de caràcter personal.

Aquest Lloc Web utilitza les eines de mesurament d’audiència de Google Analytics, que permeten analitzar el comportament i perfil dels visitants anònims. Amb l’objectiu de millorar el funcionament del lloc, aquest mesurament utilitza cookies de tercera part. Pot accedir a la política de privacitat d’aquesta empresa en aquesta adreça.

4. Enllaços

El Lloc Web podrà contenir enllaços a o des d’altres llocs web. Ha de saber que el Lloc Web no es responsabilitza de les pràctiques que, en matèria de tractament de dades personals, segueixen altres llocs web. La present Política sobre Tractament de Dades Personals és aplicable solament a la informació que recollim en el Lloc Web. Li aconsellem llegir les polítiques sobre tractament de dades personals d’altres llocs web amb els que enllaci a o des del nostre Lloc Web o que visiti d’una altra manera.

5. Seguretat

El Lloc Web ha implantat diverses mesures per protegir la seguretat de la seva informació personal, tant “on line” com “off line”.

6. Notificació de Canvis

La present Política sobre Tractament de Dades Personals podrà ser modificada pel Lloc Web en qualsevol moment i s’entendrà vigent a partir d’aquest moment. En aquest cas, s’inclourà la política revisada en el Lloc Web i si vostè és un usuari registrat, li enviarem per correu electrònic. SI ÉS USUARI REGISTRAT I NO RESPON AL REFERIT CORREU ELECTRÒNIC EN UN TERMINI DE TRENTA (30) DIES, EL SEU SILENCI S’ENTENDRÀ COM CONSENTIMENT A LA NOVA POLÍTICA SOBRE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

7. Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Vostè té dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades o oposar-se al tractament de les seves dades personals, comunicant-ho per escrit a Club Bàsquet Manlleu, Pavelló Municipal d’Esports s/n (08560 Manlleu, Barcelona), Espanya, adjuntant una fotocòpia del seu DNI per ambdues cares, la petició en què es concreta la seva sol·licitud, datada i signada, així com el seu domicili a efectes de notificacions.

8. Responsable del Fitxer

Club Bàsquet Manlleu, amb domicili al Pavelló Municipal d’Esports, s/n (08560 Manlleu, Barcelona) serà el responsable del fitxer o fitxers que continguin la informació que vostè ens faciliti.

Facebook
Twitter
Instagram